Association of Hawaiian Civic Clubs
Founded 1959 - Honolulu, HI

Kona Hawaiian Civic Club

PO Box 4098, Kailua Kona HI 96845
COASM1
Date Organized:
February 1952
Date Chartered:
April 18, 1959
Club Pua:
Pikake
Waiho‘olu‘u:
Red & Gold
Mele:
Kona Kai Opua
Makia ‘Olelo Hawai‘i:
Kulia I Ka Nu‘u
Makia ‘Olelo Pelekania:
Strive for Excellence
 
Pelekikena: Cynthia Nazara
Hope Pelekikena ‘Ekahi: Maurice Kahawai
Hope Pelekikena Elua:  Jan Yang
Pu‘uku: Jacob Keana'aina
Pelekikena Iho Nei: KC Mahoney
Kakau Mo`olelo: Luana Keana'aina
Ho`opa`a Mo`olelo: Luana Keanaaina
Mele Alaka`i: Honey Bea Ravenscraft
Sergeant-at-Arms: Gerard Mahi

Na Alaka‘i:
Leilani Mahi, Chuck Flaherty

Club contact: Cynthia Nazara; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., (808) 756-0105