Association of Hawaiian Civic Clubs
Founded 1959 - Honolulu, HI

Hanalei Hawaiian Civic Club

PO Box 68, Hanalei HI 96714
 
COASM1
 Pelekikena: Devin CK Forrest
Hope Pelekikena: Wilbert "Puka" Tai Hook
Kākau ʻŌlelo: Albert Albergate
Puʻukū: Diana Albergate
 Nā Luna Hoʻokele: Nancy Williams, Lahela Correa, Lahela Correa Jr., Ralph Forrest


Hanalei Hawaiian Civic Club 2013

He kau maika'i no ho'i keia no makou ma ka 'Ahahui Siwila Hawai'i o Hanalei, I loko no o kekahi mau hihia, puka lanakila makou a holo mua me ka pono. He mau mea a makou i kalele ai ma ka 'Aha 'Olelo o keia kau, 'o ka ho'ole 'ana ia SB1171 i 'ole ka po'e e mahelehele i ke ana 'aina 'ana he pila ia ma ka 'Aha Kenekoa o ke aupuni, a kako'o makou ia 2491 pili i ka la'au ho'omake mea ulu me ka ho'o oewe (GMO). Ua haku makou i kekahi kala hele kulanui 'o He Makili Wailani no na haumana mua puka no Halele'a ma i kokua makou i na 'opio o ko makou 'ao'ao i ka 'imi na'auao 'ana.

Ma o ka makou Hui Hoe Wa'a o Hanalei, ua a'o 'ia he mau keiki a me na 'opioma kahi ho'i o 70, i ke hoe wa'a me ka mo'omeheu Hawai'i e pili pu ana. Kokua pu ia hui i ka po'e hui hoe wa'a i hiki mai i Kaua'i no ka heihei wa'a aupuni.

He mea mau ia makou, ka hui hoe wa'a ka malama 'ana i ka po'e ho'okele wa'a, keu no ho'i i keia wa i ka hiki 'ana mai 'o Hokule'a me Hikianalia ma. Na kekahi o ko makou lala i ho'onohonoho i na ho'ike a me na ha'awina e a'o ai na haumana no na kula like 'ole i kipa mai, e la'a me na ha'awina mo'aukala, kilo hoku, me ka huli honua. No makou ma ka 'Ahahui holo'oko'a ke kuleana 'o ka ho'okipa 'ana ma ko lakou noho'ana ma Hanalei nei no kela pule a ua ko maika'i no ke kuleana me ke kako'o no ho'i o na lala me na hoa kaiaulu, mahalo nui ia kakou a pau. He nui a lehu no ka makou hana i keia kau a e hoihoi ana no i na mea hou aku e hana ai i na kau e hiki mai ana.

This was a great term for the Hanalei Hawaiian Civic Club, despite some obstacles we conquered them and moved forward. There were a couple of things we focused on this term during this legislative season, one was trying to deny passage of SB1171 in the state senate which allows sectionalizing the AIS process, we are also in support of bill 2491 in our County Council dealing with transparency on pesticides and GMO. We also created a scholarship named He Makili Wailani for undergraduate students from the Halele'a district to help our youth strive for higher education.

Through our Hanalei Canoe Club, we have taught around 70 youth the art of canoe paddling as well as the cultural components pertaining to it. Our activity also assiste many canoe clubs when they visited Kaua'i to take part in the State Canoe Racing Championships.

Our activity usually hosts the voyagers whenever they come to Hanalei, especially on this trip with Hokule'a and Hikianalia. One of our members was instrumental in preparing all the presentations and lessons that the visiting students learned from, such as lessons on history, astronomy, and geography. It was the responsibility of our Civic club to greet and care for the crew as they stayed in Hanalei for that week, and it was executed perfectly with the help of our members and our friends in the community, thank you all who helped. There are so many things we have done and are looking forward to doing in the future.