Association of Hawaiian Civic Clubs
Founded 1959 - Honolulu, HI

3846 Wooded Ridge Trail, Colgate, WI 53017
www.laamea.org
COASM1
Date Organized: March 2012
Date Chartered by AHCC: July 2012
Club Pua: Pikake
Club Colors: Prussian Blue & Silver
Club Mele: He Mele Inoa ‘O Kalakaua
Club Motto (Hawaiian): Ne’epapa I Mua Me Ke Aloha
Club Motto (English): Moving Forward with Strength & Aloha

Club Officers:
Pelekikena: Malia Lani Chow
Hope Pelekikena ‘Ekahi (VP): Sandra Kealaula Cunningham
Pu‘uku (Treasurer): Lois Kulia Ornellas

Po’e kokua (Staff):

Kakau Mo’olelo (Rec.Sec): Charles Kaumaumakea Smith

Club Contact:
Website: http://www.laamea.org