Association of Hawaiian Civic Clubs
Founded 1959 - Honolulu, HI

PO Box 621895, Littleton CO 80162
 
COASM1
 Date Organized: 8-13-98
Date Chartered by AHCC
: 11-18-98
Club Pua
: Pakalana & Tuberose
Club Colors
: Green, Gold, Russet
Club Mele
: Pu‘u O Ka ‘uiki/hana
Club Motto (Hawaiian):
Ua ‘hilo ‘ia I ke aho a ke aloha
Club Motto (English):
Braided with the cords of love

Club Officers:
Pelekikena: Lynette Asperin
Hope Pelekikena ‘Ekahi: Leina‘ala Haley
Hope Pelekikena ‘Elua: Nadine Apo
Pu‘uku: Cynthia Kahakui
Pelekikena Iho Nei: Lynetle Asperin

Po‘e kokua (Staff):
Kakau Mo‘olelo (Rec. Sec.): Amber Swain-Robisch

Na Alaka‘i (Directors):
Karen Nussman, Lynetle Rogers, Merr Tano, Maile Wilkes