Association of Hawaiian Civic Clubs
Founded 1959 - Honolulu, HI

Kuini Pi`olani Hawaiian Civic Club

1433 Kewalo St. #114 Honolulu Hi, 96822
COASM1
Date Organized: October 7, 2006
Date Chartered: October 24, 2006
Club Pua: White Rose
Waiho‘olu‘u: Peacock Blue
Mele: E Kuini, E Kapi’olani,
Makia: Kulia i ka Nu’u
Unuhi: Strive for Excellence

Pelekikena
: Hailama V.K.K Farden
Hope Pelekikena ‘Ekahi:
Kumu Sarah Keahi
Kakau ‘Olelo:
Tootsie Kahealani Sanborn
Pu‘uku:
Shari Pi‘ilani Gamiao
Pelekikena Iho Nei:
‘Alohilani Okamura
Kahu
: ‘Ekela Kani‘aupi`o-Crozier

Kilo I‘a (Alaka‘i)
Kaimanaonalani Kong, Daniel Naho‘opi‘i, Melelani Pang

Kuini Pi'olani Hawaiian Civic Club 2013

Club Activities:
Hawaiian Language support to the Association; translations for the community; preparing for La Kukahekahe 2014; ‘A‘apo Pono