Association of Hawaiian Civic Clubs
Founded 1959 - Honolulu, HI

Na Lani 'Eha Hawaiian Civic Club

333 'Elelupe Rd., Honolulu, HI  96821.
COASM1
Date Organzied: July 21, 2011.
Date Chartered August 9, 2012.
Club Colors: Peacock Blue.
Mele: He Mele Lahui Hawai'i & Hawai'i Pono'i.
Motto: 'Onipa'a
"Steadfast; firm in resolution and purpose"

Pelekikena: Ku`uipo Kumukahi
Hope Pelekikena 'Ekahi: James M.K. Stone Jr.
Pu'uku: Kapomaika'i Stone
Kakau Mo'olelo: Dr. Isaac Wai Hin Akuna

Na Alaka'i: Kuuipo Kumukahi, Karen Aiu, Marlene Tom,
Hiilei Aiu and Rudy Ramos

Na Lani 'Eha Hawaiian Civic Club 2012
by Kuuipo Kumukahi

Aloha mai kakou

We are a newly formed club of July 21, 2011 and are very excited of our mission and to be a part of the Association of Hawaiian Civic Clubs. The focus of The Na Lani 'Eha Hawaiian Civic Club is to protect, promote, preserve, encourage Hawaiian values bequeathed to all of us by our ancestors - through good citizenship, civic, social, economic and educational welfare; friendly relationships and collaborations among members, other Hawaiian Civic Clubs and the community at large utilizing all aspects of Hawaiian Music as our foundation starting with the compositions of Na Lani 'Eha - The Four Royals - Queen Lili’uokalani; King Kalakaua; Princess Likelike and Prince Leleiohoku.