COASM

Association of
Hawaiian Civic Clubs
Founded 1959 - Honolulu, HI

PO Box 102, Haleiwa HI 96791
COASM1

Date Organized: February 9, 1934
Date Chartered: April 16, 1966
Club Pua: Kukunaokala
Waiho‘olu‘u: Gold & Green
Mele: Kaulana Wai‘alua
Makia: Hana Like Me Ka Lokahi (Working Together In Unity)

Pelekikena: Kawika Au
Hope Pelekikena ‘Ekahi: Cynthia Pua-Nichols
Pu‘uku: Coleen Leong
Pelekikena ihonei: Cynthia PuA-Nichols
Kakau Mo'olelo: Denise Nakahara
Kakau ‘Olelo: Denise Nakahara
Mele Alaka`i: Keith Awai

Na Alaka‘i:
Kupuna: Aunty Kanani Awai, Aunty Betty Jenkins
Aunty Winona Chaney and Aunty Gladys Awai

Waialua Hawaiian Civic Club 2013
by Kawika Au

The Waialua Hawaiian Civic Club is proud to continue to serve the north shore of O'ahu. We hold our meetings on the second Wednesday of each month. Our members continue to volunteer within our community perpetuating the ideals and values of those who came before us. Waimea Valley, Pohaku Lana'i, Loko'ea Fishpond, and Ka'ena Point are just a few of the sites in our moku where we work. Several of our members continue to malama Pu'u 'O Mahuka and Hale O Lono Heiau.

Hana Like Me Ka Lokahi! | Working Together in Unity!