Association of Hawaiian Civic Clubs
Founded 1959 - Honolulu, HI

Waikiki Hawaiian Civic Club

2847 Waialae Ave #509, Honolulu HI 96826
COASM1

Date Organized: July 5, 1964
Date Chartered by AHCC: September 3, 1964
Club Pua: White Carnation
Club Colors: Fuschia and White
Club Motto (Hawaiian): E Huki Like!
Club Mele: Waikiki Hula

Club Officers:
Pelekikena: Malia Nobrega-Olivera
Hope Pelekikena ‘Ekahi: Pi‘ikea Tomczyk
Pu‘uku: Dwynn Kamai

Po‘e kokua (Staff): Lisa Letoto-Ohata
Na alaka‘I (Directors): Winona Kamai

Club Contact:
Phone: 808-286-5461
Email: malianob at gmail.com