About

ABOUT US

The Association of Hawaiian Civic Clubs is a not-for-profit organization and we are the oldest Hawaiian community-based advocacy movement. Our organization is a federation of individual Hawaiian Civic Club located across Hawai’i and across the continental United States, and our clubs are organized into five councils: Moku o Keawe (Hawai’i Council), Nā Hono A‘o Pi‘ilani (Maui Council), Ke One o Kākuhihewa (O’ahu Council), Moku o Manokalanipō (Kaua’i Council), and Nā Lei Makalapua (Mainland Council). We are governed by a 18-member volunteer Board of Directors and advocates for improved welfare of Native Hawaiians in culture, health, economic development, education, social welfare, and nationhood, and perpetuates and preserves language, history, music, dance and other Native Hawaiian cultural traditions. Read our history compiled by Dot Uchima.

MISSION

To effectively advocate for the educational, civic, health, cultural, economic and social well-being of our lāhui.

VISION

A thriving lāhui – He lāhui ola mau

OUR LEADERSHIP

2023 - 2024

Executive Committee

Dre Kalili, Pelekikena (President)
Anthony Makana Paris, Hope Pelekikena Mua (First Vice President)
W. Rusty Rodenhurst, Hope Pelekikena ‘Elua (Second Vice President)
Lu Ann Faborito, Puʻukū (Treasurer)
Hailama Farden, Pelekikena Iho Nei (Immediate Past President)

Board Staff
Georgette Stevens, Kākau ‘Ōlelo (Recording Secretary)
Leialoha Ka‘ula, Hope Kākau ‘Ōlelo (Corresponding Secretary)

Board of Directors

Kaimana Barcarse, , Moku o Keawe (Hawai’i Council)
Edie Kawai, Moku o Keawe (Hawai’i Council)
Daryl Fujiwara, Nā Hono A‘o Pi‘ilani (Maui Council)
Robert Medeiros, Nā Hono A‘o Pi‘ilani (Maui Council)
Jacob Aki, Ke One o Kākuhihewa (O’ahu Council)
Lance Holden, Ke One o Kākuhihewa (O’ahu Council)
Summer Keli‘ipio, Ke One o Kākuhihewa (O’ahu Council)
Pi‘ikea Tomczyk, Ke One o Kākuhihewa (O’ahu Council)
Justin Vierra, Ke One o Kākuhihewa (O’ahu Council)
Malia Nobrega-Olivera, Moku o Manokalanipō (Kaua’i Council)
Victor Nobrega-Olivera, Moku o Manokalanipō (Kaua’i Council)
Carol Johnson, Nā Lei Makalapua (Mainland Council)
Sandy Cunningham, Nā Lei Makalapua (Mainland Council)
Lono Kollars, Nā Lei Makalapua (Mainland Council)
Dennis Rose, Nā Lei Makalapua (Mainland Council)

Administrative Committee Chairs

Ian Custino, Ke Kōmike Pilina Kaiāulu (Community Relations)
Malia Nobrega-Olivera, Ke Kōmike Ho‘onoho Hālāwai (Conventions and Meetings)
Leilani Williams-Solomon, Ke Kōmike Mo‘ohelu Kālā (Finance)
Max Kanekawaiola Lindsey, Ke Kōmike Pilina Aupuni (Government Relations)
Cedric Duarte, Ke Kōmike ‘Enehana (Information and Technology)
Holo‘aumoku Ralar, Ke Kōmike Ho‘oulu ‘Ahahui (Membership Development)
Edie Kawai, Ke Kōmike Ho‘okele (Policy and Planning)
Keoni Shizuma, Ke Kōmike ‘Ōlelo Ho‘oholo (Resolutions)

Program Committee Chairs

Dennis Rose, Ke Kōmike Ho‘oilina Ali‘I (Benefits and Trusts)
Cynthia Crain, Ke Kōmike Pō‘aiapuni Waiwai (Economic Development)
Noelani Mengel, Ke Kōmike Kaiaola (Ecosystems and Environment)
‘Ekekela Aiona, Ke Kōmike Ho‘ona‘auao (Education)
Keoni Kuoha, Ke Kōmike Kūlana Pono Maka‘āinana (Employment and Housing)
Kanoe Enos, Ke Kōmike Mālama Ola (Health and Human Services)
Tyler Gomes, Ke Kōmike Ho‘okūpa‘a (Native Rights)
Shane Nelsen, Ke Kōmike Nohona Hawai‘i (Hawaiian Way of Life)